Algemene voorwaarden van Enjoy Sports and Food

Artikel 1: Over de afgenomen diensten en de mogelijke risico’s

Onze diensten zijn een betaalde dienst onder begeleiding waarin u persoonlijk of in een groep wordt begeleid. In veel gevallen, niet in alle, kent het programma een sterke component van fysieke inspanning. U als klant bepaalt altijd zelf in welke mate u een fysieke inspanning wilt aangaan. U geeft hierbij aan altijd zelf verantwoordelijk te zijn voor uw eigen inspanningen. U bent zich ervan bewust dat u bij iedere inspanning, waar en van welke aard dan ook, risico’s loopt. U neemt deze risico’s in volle bewustzijn.

Artikel 2: Aard van de overeenkomst

U heeft een overeenkomst afgesloten met Enjoy Sports and Food welke op de voorzijde van deze overeenkomst wordt genoemd. De aard van deze overeenkomst is dat u ons bedrijf opdracht geeft voor het geven van (trainings)adviezen, het samenstellen van uw (trainings)programma en het begeleiden van het door u gekozen programma.

U gaat deze overeenkomst aan met Enjoy Sports and Food.

Enjoy Sports and Food voert alle werkzaamheden onder eigen verantwoordelijkheid uit, dit brengt met zich mee dat u zich voor alle zaken betreffende de training dient richten tot Enjoy Sports and Food. Dit omvat onder meer; het betalen van de afgesproken sessies en diensten; het inplannen van sessies en diensten en het eventueel verplaatsen of annuleren van sessies en diensten. Indien sessies of een dienst door Enjoy Sports and Food wordt geannuleerd, zal de betreffende trainer een nieuwe afspraak met u maken.

Artikel 3: Aansprakelijkheid

Het is bij u bekend dat u heeft zich ingeschreven voor een programma met inspannende fysieke activiteiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot gewichtheffen, wandelen, boksen en het gebruik van diverse conditie- en trainingsapparatuur en -installaties die zijn ontworpen, aangeboden, aanbevolen en/of gecontroleerd door de trainer waarmee u deze overeenkomst heeft afgesloten.

U bevestigt hierbij dat u in een goede lichamelijke conditie verkeert en dat u niet aan een aandoening lijdt die uw deelname aan dit programma zou beperken. Met het oog op uw deelname aan het programma, ontheft u hierbij de trainer en Enjoy Sports and Food en de eventuele clubleiding van alle claims, eisen of vorderingen die voortvloeien uit uw deelname aan het programma of uit elk gebruik van de conditie- en trainingsapparatuur –installaties en overige materialen die gebruikt kunnen worden tijdens de afgenomen dienst.

Het is voor u duidelijk dat u eventueel letsels kunt oplopen naar aanleiding van uw deelname aan het programma en ontheft hierbij de trainer van Enjoy Sports and Food en de clubleiding van elke aansprakelijkheid, nu of in de toekomst, met inbegrip van, maar niet beperkt tot medische onkosten, verloren inkomsten, pijn en lijden die kunnen ontstaan door hartinfarcten, spierverrekkingen of -scheuren, breuken, kuitbeenbreuken, warmtestuwing, letsels aan de knie/onderrug/voet en andere ziekten, overlijden, ongemakken of letsels, ongeacht de manier waarop ze zijn veroorzaakt, tijdens of na uw deelname aan het programma of het gebruik van de conditie- en trainingsapparatuur –installaties en andere materialen die gebruik worden tijdens de afgenomen dienst ongeacht de oorzaak.

U begrijpt dat de informatie die u hebt over uw gezondheidsstatus of eerdere ervaringen met ongewone gewaarwordingen bij fysieke inspanningen, de veiligheid en waarde van uw trainingstest kan beïnvloeden. U erkent dat het onmiddellijk melden van ongewone gewaarwordingen tijdens de afgenomen dienst zelf bijzonder belangrijk is en dat u verantwoordelijk bent om dergelijke informatie volledig bekend te maken, ongeacht of dit door de (Personal) Trainer die de test uitvoert wordt gevraagd. De trainer van Enjoy Sports and Food verklaart uiterst zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om te gaan.

Artikel 4: Overdraagbaarheid, betalingen, prijzen, lidmaatschap

U gaat ermee akkoord dat de geboekte diensten niet overdraagbaar of toewijsbaar zijn en dus persoons- of bedrijfsgebonden. Diensten dienen per vooruitbetaling te worden voldaan. Betalingen die zijn gedaan worden niet gerestitueerd. U begrijpt dat deze overeenkomst en de voorwaarden die het bevat, geldt voor de aankoop van de diensten en elke andere aankoop van diensten in de toekomst. U erkent dat de specifieke ontheffing van aansprakelijkheid, goedkeuring en instemming van deze overeenkomst onbeperkt geldig blijft. Er wordt geen terugbetaling verleend voor trainingen die niet werden voltooid. U begrijpt dat de trainer het recht en de bevoegdheid heeft om het programma op elk ogenblik te beëindigen zonder enige terugbetaling als u het programma niet volgt of u zich niet op een gepaste manier gedraagt.

Artikel 5: Annuleringen of te laat komen

Diensten die zijn gereserveerd zijn bindend. Eventuele annuleringen moeten minimaal binnen 24 uur vooraf worden gemeld. Annuleringen moeten worden gemaakt per sms/app of voicemail op het telefoonnummer van de trainer (de voicemail zal de datum/tijd registreren) of via Enjoy Sports and Food. U begrijpt dat u geen terugbetaling ontvangt voor gemiste afspraken. Het is uw verantwoordelijkheid om uw afspraken bij te wonen zoals ze zijn gepland.

De afspraken dienen exact op het geplande tijdstip en plaats te beginnen en eindigen.. U erkent dat vertragingen bij het starten van een geplande afspraak geen reden zullen zijn om de geleverde service uit te breiden buiten de resterende duur van de geplande tijd. U begrijpt dat uw afgenomen dienst zal worden geannuleerd indien u meer dan 15 minuten te laat ben en dat deze volledig zal moeten worden voldaan. U erkent dat een vertraging van een geplande afspraken de status niet kan wijzigen naar een andere status dan een volledige dienst. U begrijpt dat er geen halve diensten kunnen zijn vanwege enige vertragingen.

Call Now Button